Flower of Necros

By Peter Adamson and Paul Potiki

Script & inks: Peter Adamson
Art & lettering: Paul Potiki

Pages 1 & 2

[Page 1]

[Page 2]

Pages 1 & 2 | Pages 3 & 4 | Pages 5 & 6 | Pages 7 & 8 | Pages 9 - 11